ΝΤΟΚΟΝΤΟ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΒΑΔΙΖΕΙΣ ΜΟΝΟΣ


Κείμενο του Μιγιαμότο Μουσάσι

*μετάφραση, Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ

1. Μην πάς κόντρα στο πεπρωμένο σου.
Yoyo no michiwo somukukoto nashi

2. Μην αποζητάς την εύκολη ζωή.
Mi ni tanoshimi o takamazu

3. Άφησε τις προκαταλήψεις σου.
Yorozu ni iko no kokoro nashi

4. Σκέψου βαθύτερα τους άλλους από σένα.
Mi o asaku omoi yo o fu kaku omou

5. Ξέχνα όσα ποθείς.
Issho no aida yokoshin omoazu

6. Μην μετανιώνεις για τίποτα.
Waga koto ni oite kokai wo sezu

7. Μην φθονείς κανέναν.
Zen aku ni ta wo netamu kokoro nashi

8. Μην προσκολλάσαι σε τίποτα.
Izure no michi nimo wakare wo kanashimazu

9. Μην κρατάς κακίες.
Jita tomoni urami kakotsu kokoro nashi

10. Μην αναλώνεσαι σ'αγάπες.
Rembo no michi omoi kokoro nashi

11. Μην δείχνεις ιδιαίτερες προτιμήσεις.
Mono goto ni suki konomu koto nashi

12. Μην σ'απασχολεί το πού ζείς.
Shitaku ni oite nosomu koto nashi

13. Αδιαφόρησε για την γεύση του φαγητού.
Mi hitotsuni bishoku o konomazu

14. Παράτα ό,τι σου είναι άχρηστο.
Dai mono naru furuki dogu shoji sezu

15. Μην ασχολείσαι με δεισιδαιμονίες.
Wagami ni itari monoimi suru koto nashi

16. Μην συλλέγεις άχρηστα πράγματα.
Dai mono naru furuki dogu shojisezu

17. Προετοιμάσου για τον θάνατό σου.
Michi ni oite wa shi o itowazu omou

18. Όλα αχρηστεύονται.
Roshin ni zaiho shoryo mochiyuru shoryo ni kokoro nashi

19. Θεούς σέβου και μην τους υπολογίζεις.
Bushin wa totoshi Bushin o tanomazu

20. Προτίμησε την τιμή σου απ΄την ζωή σου.
Mi o sutetomo myori wa sutezu

21. Μην ξεστρατίσεις απ'τον Δρόμο.
Tsune ni Hyoho no michi wo hanerazu