Θερμός χαιρετισμός πατριάρχη Άμβρακος

Αγαπητοί μου συγγενείς και φίλοι της πατριάς μας, σας καλωσορίζω στον επίσημο ιστότοπο της Πατριάς Άμβρακος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψη και την υποστήριξή σας.

Τι είναι η πατριά; Μιά ευρύτερη οικογένεια η οποία αγκαλιάζει όλoυς όσους κατάγονται από τον πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι η πατριά είναι ένας πατέρας και τα παιδιά του. Ωστόσο, η γή των πατέρων μας βρίσκεται υπό ξένη κατοχή για τόσο πολύ καιρό και λιγότεροι άνδρες στην Ελλάδα σήμερα θα κατορθώσουν να γίνουν πατέρες. Παρομοίως, λιγότεροι νεαροί άνθρωποι θα βρούν χρόνο για τους πατέρες τους, τους συγγενείς τους και τις πατριές τους. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να αναρωτηθούμε: Γιατί συμβαίνει αυτό;


Δυστυχώς, η νεωτερικότητα και η πολυπολιτισμικότητα, καθώς και οι ιδεοληψίες που δημιουργούν, έχουν γίνει εχθρός της φυσικής παραδοσιακής οικογένειας και συνεπώς, της πατριάς. Ο λαός μας δεν είναι ελεύθερος υπό το ολοκληρωτικό καθεστώς του θεοκρατικού "ορθοδόξου" κράτους, το οποίο ψευδώς αυτο-ανακυρρήσεται ως Ελληνικό. Εμείς, οι αυτόχθονες ιθαγενείς Έλληνες, παρεμποδιζόμαστε συστηματικά από το να συνδεθούμε με τους συγγενείς και τους απογόνους μας, πολλοί από τους οποίους είναι σήμερα αιχμάλωτοι του καθεστώτος.

Αντιμετωπίζοντας την επικείμενη κατάρρευση του πολιτισμού, αντιστεκόμαστε για τα παιδιά μας και προστατεύουμε την αιματογραμμή μας και την αυτόχθονη ιθαγενή Ελληνική θρησκεία μας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς για τον λαό μας και την πατρίδα μας.

Η δύναμη του λύκου είναι η αγέλη.

Αθήναιος Αλέξανδρος Άμβραξ

A warm greeting from the chief of Clan Ambrax

My dear kin and friends of our clan, I welcome you to the official website of Clan Ambrax. I would like to thank you for your visit and support.

What is a clan? An extended family that embraces all who descent from the father. This means that a clan is a father and his children. Ηowever, the land of our fathers has been under foreign occupation for such a long time and fewer men in Hellas today will achieve to become fathers. Likewise, fewer young people will find time for their fathers, their kin and their clans. If we want to survive, we must ask ourselves: Why is this happening?

Sadly, modernism and multiculturalism, as well as the obsessions they create, have become an enemy of the natural traditional family and thus, the clan. Our people are not free under the totalitarian regime of the theocratic "orthodox" state, which falsely proclaims itself as Hellenic. We, the indigenous native Hellenes, are systematically obstructed from connecting with our kin and descendants, many of whom today are prisoners of the state.

Facing the imminent collapse of civilization, we fight back for our children and we protect our bloodline and our indigenous native Hellenic religion. Let us join forces in these troubled times for our people and our homeland.

The strength of the wolf is the pack.

Athenaeos Alexandros Ambrax